startar opp att måndag 17.10 i Gaupne og på Hafslo. 

Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». 
Rullator ingen hindring! Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret.
Pris: Kr 50 per gong for trim og kaffi/mat.

Tid/stad:
Gaupne og Hafslo omsorgssenter
Måndag kl.13.30 - 15.00

Gratis transport: Ring Servicetorget tlf. 57 68 55 00 innan måndag kl. 9.30 for å bestille skyss. 

Ansvarlege fysioterapeutar:
• Linda Hermansen, tlf: 989 03 837 (Gaupne)
• Turnusfysioterapeut, tlf: 989 03 840 (Gaupne)
• Erik Sannebro, tlf: 482 20 024 (Hafslo)

Du kan også kontakte Kari I. Bukve, tlf: 989 03 839

Hjarteleg velkomne til trim og triveleg prat!