Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». 
Rullator ingen hindring! Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret.
Pris: Kr 50 per gong for trim og kaffi/mat.

Tid/stad:
Gaupne og Hafslo omsorgssenter
Måndag kl. 13.30 - 15.00

Gratis transport: Ring sentralbordet på rådhuset tlf. 57 68 55 00 innan måndag kl. 9.30 for å bestille skyss. 
 

Ansvarlege fysioterapeutar:

Gaupne:

- Kristin Wasshaug, tlf: 989 03 839
- Turnusfysioterapeut, tlf: 989 03 840


Hafslo:

- Erik Sannebro, tlf: 482 20 024 

Du kan også kontakte Kari I. Bukve, tlf: 989 03 839

Hjarteleg velkomne til trim og triveleg prat!