Elisabeth Stokkenes, H (i midten) rykker opp som fast medlem i kommunestyret.

Britt Dagrunn Brugrand, H (t.h.) er vald som medlem og leiar i plan- og forvaltningsutvalet.

Elles er Knut Hauge vald som medlem og leiar i fjellstyret for Luster austre statsallmenning.

 

Bård Flattun Lilleeng avtakkast.jpg

Ordføraren takkar Bård Flattun Lilleeng for innsatsen i kommunestyret