Eldrerådet har rett til å uttale seg i saker som gjeld eldre, og kan sjølv ta opp saker dei meiner er viktige for eldre i kommunen vår.

Heile eldrerådet er samansett slik:
Jan Kåre Norberg, leiar
Alf Henning Evjestad, nestleiar
Liv Helen Nystuen
Marta Marie Bukve
Inger Beate Dalheim
Sigfred Haugen
Arne Midtun
Geir Arve Sandvik, observatør frå kommunestyret

 

 

Medlemer:  
Jan Kåre Norberg, Jostedal, leiar  
Alf Henning Evjestad, Gaupne, nestleiar  
Liv Helen Nystuen, Gaupne   
Marta Marie Bukve, Skjolden   
Inger Beate Dalheim, Hafslo  
Sigfred  Haugen, Solvorn  
Arne Midtun, Gaupne   
   

 Observatør: 

Geir Arve Sandvik (Varaordførar)

95933649

geir.arve.sandvik@luster.kommune.no 

 

Varaobservatør:

Andreas Wollnick Wiese (Ordførar)

 99226240

 andreas.wollnick.wiese@luster.kommune.no 

Eldrerådet 2023-27

 

Varamedlem i rekkefølgje  
1. Erling Kvalsøren, Gaupne   
2. Astrid Martinsen, Luster   
3. Wilferd Pedersen, Fortun   
4. Else Marie Øvrebø, Gaupne