• Framstegspartiet
  • Arbeidarpartiet
  • Kristeleg Folkeparti
  • Høgre
  • Venstre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
     

Godkjende vallister til kommunestyrevalet i Luster 2023 (pdf) 

Vallova § 6-8 seier at du kan klage på valstyret si handsaming av listene. Om du ønskjer å klage, må du gjere det innan 7. juni 2023 til postmottak@luster.kommune.no eller Luster kommune v/valstyret, postboks 77, 6866 Gaupne.