Er du lærling som ikkje har fylt 19 år, og vil du vere med i UK, ta kontakt med Anita Bjørk Ruud. Ring eller send sms til 976 48 185.

Her i årsmeldinga til UK frå siste skuleår ser du kva saker dei har engasjert seg i.