Ein kan melde frå ved å sende mail til runar.hatlevoll@luster.kommune.no eller ringe på viltvakttelefonen på 90 77 56 56.