Tenesta kan ytast til innbyggjarar i Luster kommune som på grunn av helsesvikt, funksjonshemming eller andre årsaker treng hjelp til å oppretthalde eit tilfredsstillande kosthald.

 

Søk matombringing her