Luster kommune har omsorgssbustader ved omsorgssentra på Hafslo , Gaupne og Luster. I tilegg er det omsorgsbustadar tilknytta Grandmo miljøteneste.

Hafslo har 16 omsorgsbustader
Gaupne har 27 omsorgsbustader
Grandmo miljøtenestehar 9 omsorgsbustader
Luster har 18 omsorgsbustader

Omsorgsbustad er ein tilrettelagt bustad for personar som har ein helsesvikt, og / eller har ein psykisk / fysisk funksjonsnedsetting, og der eigen bustad er lite funksjonell.

Søknaden skal sendast til Tenestekontoret, Postboks 104, 6866 Gaupne.
Spørsmål kan rettast til Kari O. Paulsen på tlf. 57 68 57 02

Søk omsorgsbustad