Søk barnehageplass

Søk SFO-plass

Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese på  epost eller tlf. 57 68 55 20.

Dersom barnet de skal søkje for ikkje er tilgjengeleg i systemet, vent nokre dagar og prøv igjen.

Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO 2023-2024 treng de berre søkje dersom de ynskjer endring frå hausten 2024.


Redusert foreldrebetaling

Familiar som har låg inntekt kan søkje om redusert pris for plass i barnehage og SFO. Fristen er 1. mai for å få reduksjon frå skule-/barnehagestart hausten 2024.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehage

Redusert foreldrebetaling SFO