Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Produksjonssvikt

Produksjonssvikt

Ved vesentleg produksjonssvikt grunna  klimatiske tilhøve som det ikkje er mogleg å sikre seg mot, kan jordbruksføretak  søke om  tilskot  for produksjonssvikt.
Det må meldast frå til kommunen om produksjonssvikt så tidleg  som råd.  
Endeleg søknadsfrist for tilskot til  produksjonssvikt er 31. oktober.

1