Politisk organisering fellesreglement og reglement for fleire folkevalde organ

Politisk organisering fellesreglement og reglement for fleire folkevalde organ - Vedteke av kommunestyret 03.09.2021, k.sak 49/21

Innhald:

 • Fellesreglement for saksbehandling i folkevalde organ
 • Reglement for kommunestyret
 • Reglement for formannskapet/næringsutvalet
 • Reglement for valstyret
 • Reglement for plan- og forvalningssutvalet
 • Reglement for kontrollutvalet
 • Reglement for økonomiutvalet
 • Reglement for ordføraren
 • Relgement for administrasjonsutvalet
 • Reglement for klagenemnda
   

Kommunal og distriktsdep: Rettleiar - sakshandsaming i folkevalde organ