NamnAdresseTelefon Epost  
Senterpartiet    
Andreas Wollnick Wiese
ordførar
Bolstadv. 125A, 
6876 Skjolden
99226240epost 
Marianne BuggeOrnes 92, 
6870 Ornes
91532784epost
Olav 
Høyheim 
Einan
Bakkingavg 89A,
6869 Hafslo
99100358epost
Knut 
Hauge
Lustravg 1036, 6869 Hafslo90697026epost
Martha Boksasp LerumSørsidevg. 1052
6876 Skjolden
95983490epost
Einar 
Bolstad
Galden 7,
6869 Hafslo
41189696epost 
Magnar 
Bjørk
Drægni 30,
6877 Fortun 
90092667epost
Ann Kristin 
Sperle
Øvre Nes 16,
6875 Høyheimsvik
99393873epost
Marthe 
Gjerde
Jostedalsv. 3060, 
6871 Jostedal
91719551epost
Høgre    
Geir Arve Sandvik, varaordførarBukti 2, 
6868 Gaupne
95933649epost
Britt Dagrunn BrugrandHøyheimsv. 147, 6875 Høyheimsvik41200683epost
Elisabeth StokkenesBolstadvegen 138, 6876 Skjolden48217620epost

Framstegspartiet

    
Ernst 
Veum
Solvivegen 3, 6869 Hafslo91847738epost
Venstre

 

   
Kjetil 
Melheim
Ekrevegen 89, 6873 Marifjøra99440518epost
Sosialistisk Venstreparti

 

   
Liv 
Endresen 
Sandvikv. 43, 6868 Gaupne97512770epost
Kristeleg Folkeparti    
Jonatan 
Hurthi
Fet 8, 
6873 Marifjøra
48134998epost 
Ole Martin BrennsæterHestahagen 30, 6877 Fortun40610662epost
Arbeidarpartiet

 

   
Gunn Beate Thorsnes LefdalTvingeborgneset 7 6868 Gaupne41298359epost
Oddstein HaugenHaugen 23, 
6879 Solvorn
46970702epost
Kåre 
Hønsi
Engjadalsv. 7, 6868 Gaupne91173219epost
Anette Stegegjerdet NorbergGardav. 100, 
6868 Gaupne
97759069epost
Svein Tore HeltneLustrav. 3252, 6872 Luster99539746epost
Jonny 
Gjerde
Fløyen 31, 
6876 Skjolden
94801646epost
Vivian 
Kvam
Hestnes 121, 
6869 Hafslo
91702391epost
Helene 
Selland
Lyngmo 36, 
6869 Hafslo
91620225epost 
Luster kommunestyre 2023-2027


Liste over varamedlemar

 

Kandidatkåring kommunestyrevalet 2023