Luster kommune ynskjer å redusera ulykkes- og skadeomfanget i kommunen, og arbeidet med trygge lokalsamfunn er ein viktig del av folkehelsearbeidet. Sertifiseringa set ein kvalitetsstandard som kommunen no forpliktar seg til å følgja.

Det blei ei flott ramme for markeringa med å samla alle grunnskuleelevane. Elevkoret som var samansett av alle (ca 650) grunnskuleelevane i Luster hadde urpremiere på songen «i Luster».

 

Elevkor.jpg

Varaordførar Marit Aakre Tennøe understreka kor viktig det er å ta vare på kvarandre medan Eva J. Vaagland frå det nasjonale Skadeforebyggende forum gratulerte Luster kommune med formell godkjenning og overleverte blankett og flagg til varaordførar.

Flagg.jpg

 

Refleksvestar.jpg

Politiet delte ut refleksvestar til alle 1. klassingane i kommunen.

 

Styringsgruppa.jpg

Styringsgruppa i arbeidet og samarbeidspartnarar.

 

I LUSTER

(Av Arve Bjørn Røneid)


Unde fjedli inst i fjorden, dar hjort og saue gaor

Dar finn me oss te rette, dar liggje plassen vaor

Da ekje mange ao oss, me e gode nok før da

I vaore smaoe bøgdalag, dar klara me oss bra

 

I Luster, dar fjorden møte fjedli

I Luster, dar bre og fossa e

I Luster, med frukt og bèr ao aller beste sort

I Luster, her vil eg vera te

 

Vil du fiska laks og aure, elle rundt i fjedli gao

Dao e Luster plass før deg, ja da vil du fort fao sjao

Her ha me da me trainge inst i Norges lengste fjord

Ein bedre plass enn ditta du finne knapt pao jord

 

I Luster, dar fjorden møte fjedli

I Luster, dar bre og fossa e

I Luster, med frukt og bèr ao aller beste sort

I Luster, her vil eg vera te

 

BRIDGE:

Me veit me ha da mesta, me veit kå bra da e

Da e no ikkje løge om ein bli misunnele


I Luster, dar fjorden møte fjedli