Søk barnehageplass

Søk SFO-plass

Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost

Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO 2021-2022 treng de berre søke dersom de ynskjer endring frå hausten 2022.


Redusert foreldrebetaling

Familiar som har låg inntekt kan søkje om redusert pris for plass i barnehage og SFO. Fristen er 1. mai for å få reduksjon frå skule-/barnehagestart hausten 2022.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehage

Redusert foreldrebetaling SFO