Dette er status for det upubliserte bygdebokarbeidet (gards- og ættesoga) pr. april 2022.  This is our report on how much is done to the unpublished Luster County Farm- and Family History per April 2022.

* Desse matrikkelgardane er ubebudde, og vert ikkje nemnde i ættesoga.
* These properties mentioned in the land records are uninhabited, and are not mentioned in the family history part.

Status - bygdebokarbeidet  / Status - Luster County Farm and Family History

Gnr
Farm
#
 
 

Bnr
Unit
#
 
 

Bind

Vol
 

Gardsnamn

Farm name
 

Storleik
L=lite /small

M=medi
S=stort/ large

Gardssoga
  
Farm history

% =

ferdig / done

 Ættesoga
  Family history
  1750 - 2010

% = 

ferdig /

done

           

Ferdig fletta gards og ættesoge (1750- 2010)

Finished mixed farm and family history

x =

ferdig /done

 

Den eldste ætte-soga  <1750 

Family history <1750       

x =

ferdig / done

 

English summary  
   x =

ferdig /

done

Layout

% =

ferdig /

done

 182  17+18 12  Kroken  S 100 % 100 % 98 %  98 %  .  90 %
 183  31+25 12  Urnes  S 100 % 100 %  95 %  98 %  .  90 %
 184  2 12  Kinserdal  L 100 % 100 %  95 %  98 %  .  90 %
 185  2+1 12  Åsen  L 100 % 100 %  95 %  98 %  .  90 %