Arbeidet med kantstein og belegningsstein vart diverre ikkje ferdig før frost og snø kom. Brøyting av fortauet vil då mest truleg føre til skader på arbeidet som er gjort.

Kommunen oppmodar gåande til å bruke området oppom banken og helsesenteret i vinter.