Stengeperiodane blir slik:

  • Frå og med 22.04.2024 til 16.05.2024, måndag-fredag kl. 7-17
     
  • Frå og med 21.05.2024 til 31.05.2024, måndag-fredag kl. 7-17

Det er likevel mogleg med omkøyring for biltrafikk via fv.55. Alle bebuarane skal ha tilkomst til sine eigedommar

 

Oppstartstid for tiltaksområde 3 (først) og 2 kjem seinare.

Sjå vegmelding

 

 

vil verta gjeve etter kvartDet er ikkje ofte du får e-post frå enock.nikiza@vlfk.no. Les meir om kvifor dette er viktig