• Helseopplysning
  • Foreldre- og elevrettleiing
  • Helseundersøkingar og vaksinasjon, samt å iverksetja tilbod om utvida støtte og hjelp ved behov.

Helsestasjonen held til i Helsesenteret i Gaupne, Postboks 104, besøksadresse Øyagata 4. Telefon 57 68 56 05. Opningstid måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00. Sjå kontaktinformasjon nedanfor.

Helsestasjonen tilbyr:

     Her finn du informasjon om dine vaksiner (innlogging).

Luster Helsestasjon på Facebook