Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilstandsrapport for oppvekst 2019

Publisert , Oppdatert 05. mai 2020

Rådmannen legg fram tilstandsrapporten for oppvekst; grunnskulen og barnehagen for 2019. Rapporten om tilstanden i opplæringa inneheld læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigaren, dvs. kommunestyret, jamfør opplæringslova § 13-10 andre ledd. Rapporten er fyrst på saklista til formannskapet 22. april.