Under finn du nokre telefonnummer ein kan ringe om ein har behov for det. 

Vakttelefon veterinær: 97 58 86 29 

Vakttelefon politiet: 55 55 63 00 

Vakttelefon viltkontakt: 90 77 56 56 

Veterinærvakt
Mattilsynet
Dyrevernnemnda