Du kan få øskjer og låna utstyr til jordprøvetaking hjå landbrukskontoret. Jordprøvane sender du til analyse hjå Eurofins AS. 

Gjødselplan kan du utarbeide sjølv, eller så tilbyr Norsk landbruksrådgivning denne tenesta.