Du kan få øskjer og låna utstyr til jordprøvetaking hjå landbrukskontoret. Jordprøvane sender du til analyse hjå Eurofins AS. 

Gjødselplan kan du utarbeide sjølv, eller så tilbyr Norsk landbruksrådgivning denne tenesta.

Meir om gjødslingsplan