Tenesta vert gjeven ved Luster omsorgssenter.

Langtidsopphald vert vurdert når alle aktuelle hjelpetiltak allereie er utprøvd eller vurdert og behovet for medisinsk behandling og pleie tilseier heildøgns omsorg og pleie i sjukeheim.

Søk langtidsopphald 

Har du spørsmål om tenesta, kontakt tenestekontoret tlf. 57 68 57 16, og leiar ved Luster omsorgssenter Liv Norunn Hunshamar tlf. 57 68 25 02.