Luster har tre sjukeheimar:

Luster Omsorgssenter

Gaupne omsorgssenter

Hafslo omsorgssenter

Me tilbyr ulike opphald på sjukeheim:

  • Dag/nattopphald
  • Korttidsopphald
  • Rehabiliteringsopphald
  • Langtidsopphald
  • Avlastningsopphald