Fondet kan nyttast til tiltak for å fremma viltforvaltning, styrka kunnskapen om viltet, jaktorganisering, førebygging av viltskade på landbruksnæring  m.m. (Sjå også omtale av «Tilskot til hjortegjerde» under eiga fane).

Tilskot til hjortegjerde søknadsskjema