Kva er kvardagsrehabilitering?

 • Tidsavgrensa teneste der opptrening i daglege gjeremål skjer heime hos deg eller i ditt nærområde.

 • Det startar med spørsmålet: «kva er viktige aktivitetar i livet ditt no?»

 • Saman med deg vil eit tverrfagleg team utarbeide mål for kva du tykkjer er viktig å meistre i din kvardag.

 

Ting å trene på kan vere:

 • Å komme deg inn og ut av senga

 • Å dusje sjølv

 • Å kle av/på deg

 • Lage mat

 • Å gå utandørs

 • Handle i butikken

 • Gå i trapp

 • Å delta i sosiale aktivitetar/hobbyar som er viktige for deg

 • Ta i bruk aktuell teknologi/hjelpemiddel

 

Søk om kvardagsrehabilitering