Øvre ramme:

  • Inntil 30% av skjøpesummen
  • Inntil kr 2,50 per liter kvote
  • Inntil 50 000,- per tiltak

Driftseininga kan søkje om nytt tiltak etter 3 år. Dersom kjøpar har behov for større ressursgrunnlag i samband med større investeringar (t.d. ny driftsbygning) eller generasjonsskifte, kan driftseininga søkje om to tiltak innan 3-årsperioden.

Dokumentasjon og naudsynt informasjon for å kunne behandle søknad:

  • Dokumentasjon av pris - kjøpekontrakt/transaksjon
  • Dokumentasjon på godkjenning og dato for effektuering - stadfestingsbrev frå Landbruksdirektoratet
  • Kontonummer for utbetaling

2020: Budsjettet for 2020 er brukt opp. Det vert lagt opp til eit køsystem for søknadar om tilskot til mjølkekvotar slik at utbetaling vil skje fortløpande til søknadar som oppfyller vilkåra når det blir budsjettdekning.