Øvre ramme:

  • Inntil 30 % av skjøpesummen
  • Inntil kr 2,50 per liter kvote
  • Inntil 50 000,- per tiltak

Dersom kvoten vert seld innan 3 år etter støtta er utbetalt, skal støtta betalast attende.

Dokumentasjon og naudsynt informasjon for å kunne behandle søknad:

  • Dokumentasjon av pris - kjøpekontrakt/transaksjon
  • Dokumentasjon på godkjenning og dato for effektuering - stadfestingsbrev frå Landbruksdirektoratet
  • Kontonummer for utbetaling

 

Søknad skal sendast til post@luster.kommune.no