Øvre ramme:

  • Inntil 30% av skjøpesummen
  • Inntil kr 2,50 per liter kvote
  • Inntil 50 000,- per tiltak

Driftseininga kan søkje om nytt tiltak etter 3 år. Dersom kjøpar har behov for større ressursgrunnlag i samband med større investeringar (t.d. ny driftsbygning) eller generasjonsskifte, kan driftseininga søkje om to tiltak innan 3-årsperioden.

Dokumentasjon og naudsynt informasjon for å kunne behandle søknad:

  • Dokumentasjon av pris - kjøpekontrakt/transaksjon
  • Dokumentasjon på godkjenning og dato for effektuering - stadfestingsbrev frå Landbruksdirektoratet
  • Kontonummer for utbetaling