armando.jpg

Kva kan ungdomslosen hjelpe til med? 

 • Planlegge lekser og studieteknikk
 • Sortere tankar og kjensler
 • Takle nervøsitet
 • Støtte- og motivasjonssamtalar med ungdom
 • Vekking/køyring/henting til og frå skulen (i avgrensa tidsperiode)
 • Hjelpe til med å strukturera kvardagen og få god døgnrytme
 • Skape nettverk og sosiale relasjonar
 • Motivere og lose inn i aktivitet på fritida
 • Bli med ungdomen i møte med ulike instansar
 • Vere med på overgangen frå ungdomsskule til vidaregåande opplæring
 • Hjelpe og motivere ungdom til å kome i kontakt med hjelpetenester
 • Eller hjelpe til med andre type tiltak som ungdomane treng for at dei skal oppleve kvardagane sine som gode

Ungdomslosen skal hjelpe ungdom når dei sjølv ynskjer det og kan møte ungdomen på

deira arena, samt vere til stades når ungdomen treng nokon å snakke med.

Korleis kome i kontakt med ungdomslosen?

Privatpersonar, skular eller andre offentlege tilsette kan ta direkte kontakt med ungdomslosen. For å avtale møte kan du enten ringe eller sende ei melding på: 45979559 eller på e-post: Armando.Navarro@luster.kommune.no