mnemosynesommarfugl.jpgKvart kort ministaren har sendt ut er pryda med eit bilde av eit dyr, ein sopp eller ei plante som treng merksemd fordi dei er trua av utryddelse eller står i fare for å bli ein trua art. Alle kommunene har fått eit kort med bilete av ein art som finns i deira kommune.


Les meir på Direktoratet for naturforvaltning sine sider.

Fakta henta frå web-sidene til Universitetet i Oslo