Medlem Vara
Skjolden oppvekstsenterOle Martin BrennsæterJonny Gjerde
Luster oppvekstsenterSvein Tore HeltneCharlotte Alme Bringe
Gaupne skuleLiv EndresenAnn Kristin Sperle
Gaupne barnehageAnette Stegegjerdet NorbergKåre Hønsi
Jostedal oppvekstsenterMarita KveaneMarthe Gjerde
Hafslo barne- og ungdomsskuleOlav Høyheim EinanVivian Kvam
Hafslo barnehage og
Gamlestova barnehage 
Einar BolstadVivian Kvam
Solvorn oppvekstsenterMarianne BuggeTordis Skjerdal Rauboti
Veitastrond oppvekstsenterAnja-Irene Hilleren-Fåberg Therese Vee Hilleren
Luster ungdomsskuleGrethe Kristin LeirdalKåre Hønsi
Indre Hafslo oppvekstsenterJonatan HurthiKjetil Melheim