Skulen er sentralskule for 8.- 10.klassestega frå skulekrinsane Skjolden, Dale, Gaupne, Jostedal og Indre Hafslo. Skuleåret 2020/21 er det 125 elevar ved skulen.