Barnehagen er godkjent for 36 barn i alderen 0-5 år.
Opningstid barnehage og sfo: kl. 07.00 - 16.00.

Luster oppvekstsenter - skuleteneste