Solvorn oppvekstsenter har skule 1. - 7. klasse.

Solvorn oppvekstsenter - barnehageteneste