Fjellstyret for Jostedalsbreen statsallmenning

 1. Stein Jarle Fossen, Jostedal ,leiar  
 2. Tord Øyvind Leirdal, Gaupne, nestleiar
 3. Kurt Heggestad, Veitastrond
 4. Lina Reksten, Jostedal
 5. Marit Vøien Nes, Veitastrond

Vara:

 1. Vidar Aasen, Jostedal,
 2. John Geir Sperle, Jostedal
 3. Mary Aasen, Jostedal​
 4. Jens R Heggestad, Veitastrond
 5. Ann Kristin Sperle, Høyheimsvik
   

Fjellstyret for Luster austre statsallmenning

 1. Knut Hauge, leiar (nyvald leiar frå 24.05.24 etter at Bård Flattun Lilleeng flytta frå kommunen)
 2. Johnny Gjerde, Skjolden, nestleiar
 3. Wenche Samnøy, Fortun
 4. Monica Svensøy, Fortun
 5. Steinar Mørkrid, Fortun

Personlege varamedlemer:

 1. John Rolf Bjørnevåg, Fortun
 2. Elin Hauge, Skjolden
 3. Marc-Stian Stokkenes, Skjolden
 4. Svein Tore Heltne, Luster
 5. Eli Hansen Moen, Skjolden


Fagleg rådgjevande utval for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

 1. Arne J Hauge
 2. John Rolf Bjørnevåg


Varamedlemer:

 1. Mona Bukve, Skjolden
 2. Jostein Mørkrid, Fortun
 3. Anne Lise Haukadal, Kroken

 

Fjellstyret for Luster vestre statsallmenning

 1. Helge Alme, Hafslo , leiar
 2. Arve Henning Bringe, Luster, nestleiar
 3. Brita Torlaug Leirdal, Luster
 4. Thomas Sørheim Evjestad, Sørheim
 5. Inger Marie Ensrud, Vigdalen

Personlege varamedlemer:

 1. Jan J Øvrebø, Høyheimsvik
 2. Bjarne Skildheim, Luster
 3. Ine Jeanett Skjerven, Hafslo
 4. Hallvard Sørheim Evjestad, Sørheim
 5. Marte Bergum Hansen, Mollandsmarki