Luster eldreråd er eit partipolitisk uavhengig, rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen.
Framlegg til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommunedelplanar skal leggast fram før formannskapet og kommunestyret vedtek desse.
Vidare kan eldrerådet på eige initiativ ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Dette er avhengig av engasjement frå den einskilde medlem i rådet.

Vedtekter

Saksdokument med møteprotokollar

 

Eldrerådet 2019-23
Medlemer: Mobilnummer:
Johannes Lad, Marifjøra (leiar) 917 51 008
Liv Helen Nystuen, Gaupne 924 37 313
Kjartan Kvien, Skjolden 901 37 999
Bjørg Marit Solheim, Hafslo 480 89 066
Torvald Bakken, Gaupne 905 68 652 
Astrid Martinsen, Luster 412 64 043
Kristoffer Skjolden, Gaupne (nestleiar) 905 23 604
   

 Observatør frå kommunestyret

 Ordførar Ivar Kvalen

 951 91 829

 Ivar.kvalen@luster.kommune.no

 Personleg varamedlem
 Varaordførar Marit Aakre Tennø

 454 71 716

 kvegdrift@gmail.com

 

Varamedlem i rekkefølgje Mobilnummer
1. Sigfred Haugen, Solvorn  957 72 010
2. Astrid Hansen, Luster  472 82 242
3. Arne Bondevik, Høyheimsvik  932 17 762
4. Mary Aasen, Jostedal  976 51 903