Etter nye vedtekter for eigedomsskatt i Luster kommune vert følgjande valde til sakkunnig nemnd for eigedomsskatt for resten av inneverande kommunestyreperiode 2015 - 19: 
1. Ernst Veum, Hafslo
2. Jorunn Hillestad Sekse, Hafslo
3. Odd Atle Stegegjerdet,Gaupne

Leiar: Ernst Veum
Nestleiar: Odd Atle Stegegjerdet

3 varamedlemer i rekkefølge:
1. Olav Tverberg, Marifjøra
2. Åshild Hilleren, Veitastrond
3. Einar Øvregard, Gaupne