Odd Atle Stegegjerdet, leiar

Jorunn Hillestad Sekse, nestleiar

Einar Øvregard

Vara

1. Morten Listou

2. Ann Kristin Sperle

3. Svein Tore Heltne