Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap: (k.sak 58/19)

Representant: Ivar Kvalen
Vararepresentant: Marit Aakre Tennø

Sogn Brann og Redning IKS: (K.sak 70/19)

Representantar:

  1. Ivar Kvalen
  2. Elin Hauge

Personleg vara:

  1. Marit Aakre Tennø
  2. Morten Vigdal

Simas IKS (k.sak 70/19)

Representantar

  1. Marit Aakre Tennø
  2. Elin Hauge

Personleg vara:

  1. Geir Arve Sandvik
  2. Morten Vigdal

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS (K.sak 70/19)

Representant:
Ivar Kvalen

Vararepresentant:
Jan Magne Svåi

Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefellesskap (K.sak 74/19)
Representant:
Ordførar Ivar Kvalen

Vararepresentant:
Varaordførar Marit Aakre Tennø