Medlemene i plan- og forvaltningsutvalet 2023 - 2027:

NamnAdresseTlf 
Høgre, KrF   
1. Britt Dagrunn Brugrand, H, leiarHøyheimsvegen 147, 6875 HØYHEIMSVIK41200683epost
Sp, Frp   
2. Olav Einan Høyheim SPBakkingavg 89A, 6869 Hafslo99100358epost
3.  Ann Kristin Sperle SPØvre Nes 16, 6875 HØYHEIMSVIK99393873epost
4.  Arne J Hauge Frp Lustravegen 4304, 6876 SKJOLDEN97655147epost
AP, V, SV   
1. Anette S. Norberg AP, nestleiarGardav. 100, 6868 Gaupne97759069epost
2. Svein Tore Heltne APLustrav. 3252, 6872 Luster99539746epost
3. Sandhya Holene VHestnes 39, 6869 Hafslo97558859epost

 

 
Varamedlemene i plan- og forvaltningsutvalet
NamnAdresseTlf 
Sp, Frp   
1. Grethe Kristin Leirdal SPBukti 10, 6868 Gaupne 970 30 869epost
2. Marthe Gjerde SP Jostedalsv. 3060,6871 Jostedal91719551epost
3. Einar Bolstad SPGalden 7, 6869 Hafslo41189696epost 
4. Magnar Bjørk SPDrægni 30, 6877 Fortun 90092667epost
5. Knut Hauge SPLustravg 1036, 6869 Hafslo90697026epost
AP, SV, V   
1. Liv Endresen SVSandvikv. 43, 6868 Gaupne97512770epost
2. Jonny Gjerde APFløyen 31, 6876 SKJOLDEN94801646epost
3. Geir Arne Kvam AP   
4. Synne Nes Veum AP Ekrevegen 33A, 6873 Marifjøra90712279epost
5. Stine Rebni Bjørk VDrægni 30, 6877 Fortun99702485 
Høgre, KrF   
1. Elisabeth Stokkenes, HBolstadvegen 138, 6876 Skjolden482 17 620epost
2. Beate Bondevik Lie KrFHestnes 28, 6869 HAFSLO91776434epost
3. Ole Martin Brennsæter KrF Hestahagen 30, 6877 Fortun40610662epost

 

Plan- og forvaltningsutvalet 2023-27

Medlemene frå venstre: Ann Kristin Sperle (SP), Sandnya Holene (V), Arne J. Hauge (Frp), Bård Flattun Lilleeng (H) (flytta 24.05.24), leiar, Svein Tore Heltne (AP), Anette S. Norberg (AP), nestleiar,  Olav Høyheim Einan (SP) . Ny leiar er Britt Dagrunn Brugrand.

 

Plan- og forvaltningsutvalet har slikt mynde:

  • Vedtaksmynde i einskildsaker innanfor forvaltning der sakene er av prinsipiell art.
  • Vedtaksmynde i einskildsaker der mynde ikkje er delegert til rådmannen. Det er her føresett at det gjennom lov, forskrift, retningsliner eller reglement er trekt retningsliner for handsaminga.
  • Vedtaksmynde i prinsipielle saker etter særlover.
  • Vedtaksmynde som klageutval etter lov om helsetenester i kommunane § 2-4.