Møtekalender og saksdokument

Medlemene i plan- og forvaltningsutvalet 2019 - 2023:

Namn Adresse Tlf Epost
Senterpartiet      
1. Grethe Kristin Leirdal Bukti 10, 6868 GAUPNE 97030869 grethe1984@hotmail.com
2. Olav Høyheim Einan Bakkingavegen 89A 99100358 olavhoy@hotmail.com
3. Charlotte Alme Bringe

Dalsdalen 84, 6872 LUSTER

91174914

Charlottebringe@gmail.com

4. Ole Martin Bakken Meljane, 6876 SKJOLDEN 92606811 ole.martin.bakken@metre.no
Arbeiderpartiet      
1. Gunn Beate Thorsnes Lefdal Tvingeborgneset 7, 6868 GAUPNE 41298359 gunnbeate@hotmail.com
2. Kåre Hønsi Engjadalsvegen 7, 6868 GAUPNE 91173219 kare.honsi@gmail.com
Høgre, KrF, Frp      
1. Bård Flattun Lilleeng, H Gardavegen 33, 6868 GAUPNE 90072708 bard@lilleeng.net
 
 
 
Varamedlemene i plan- og forvaltningsutvalet
Namn Adresse Tlf Epost
Senterpartiet      
1. Jørgen Lomheim Tang Tangvegen 30 A, 6869 HAFSLO 95991985 jorlomtan@gmail.com
2. Andreas Wollnick Wiese Bolstadvegen 125A, 6876 SKJOLDEN 99226240 wollnickwiese@gmail.com
3. Ann Kristin Sperle Øvre Nes 16, 6875 HØYHEIMSVIK 99393873 anki@jostedal.no
4. Tom Idar Kvam Hafslovegen 437, 6869 HAFSLO 90933948 ti.kvam@online.no
5. Gøril Urdahl Skildheimsvegen 226, 6872 LUSTER 97144313 Urdahl_81@hotmail.com
6. Anne Grethe Leirdal 6875 HØYHEIMSVIK 95161811 a-gr-le@online.no
Arbeiderpartiet      
1. Lars Jørgen Kjærvik Røslebakkane 92, 6868 GAUPNE 41558242 larsjorgen1995@hotmail.com
2. Eli Merete Hansen Moen Vassvegen 2, 6876 SKJOLDEN 95993505 elimhmoen@gmail.com
3. Johnny Gjerde Fløyen 31, 6876 SKJOLDEN 94801646 jonny.gjerde@luster.kommune.no
4. May-Iren Lund Grandane 3, 6868 GAUPNE 91860716 may.iren.lund@outlook.com
Høgre, Kristeleg folkeparti og Frp      
1. Arne J. Hauge, Frp Lustravegen 4304, 6876 SKJOLDEN 97655147 arnej-ha@online.no
2. Olaug Høyheim, KrF Høyheimsvegen 123, 6875 HØYHEIMSVIK 91685617 olaug.hoyheim@gmail.com
3. Britt Dagrunn Brugrand, H Høyheimsvegen 147, 6875 HØYHEIMSVIK 41200683 brittbrugrand@icloud.com

 

Forvaltningsstyret 2019-2023A.jpg

Medlemene frå venstre: Olav Høyheim Einan (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Ole Martin Bakken (SP), Leiar Grethe Kristin Leirdal (SP), Kåre Hønsi (AP), nestleiar Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Bård Flattun Lilleeng (H)

Plan- og forvaltningsutvalet har slikt mynde:
 

  • Vedtaksmynde i einskildsaker innanfor forvaltning der sakene er av prinsipiell art.
  • Vedtaksmynde i einskildsaker der mynde ikkje er delegert til rådmannen. Det er her føresett at det gjennom lov, forskrift, retningsliner eller reglement er trekt retningsliner for handsaminga.
  • Vedtaksmynde i prinsipielle saker etter særlover.
  • Vedtaksmynde som klageutval etter lov om helsetenester i kommunane § 2-4.