Følgjande vart i k.sak 56/19 valde som medlemer og varamedlemer på arbeidsgjevarsida i administrasjonsutvalet
2023-2027

Medlemer:Varamedlemer:

Andreas Wollnick Wiese SP Leiar

Geir Arve Sandvik H nestleiar 

        Marianne Bugge, SP 
Gunn Beate Thorsnes Lefdal, AP         Oddstein Haugen, AP


Arbeidstakarrepresentantar:
Grete Ulviksbakken                vara: Willy Vigdal
Svein Bjarne Steig                 vara: Elisabeth Nygård