Følgjande vart i k.sak 56/19 valde som medlemer og varamedlemer på arbeidsgjevarsida i administrasjonsutvalet
2019 - 23.

Medlemer:

Varamedlemer:

Senterpartiet:
Ivar Kvalen,

Marit Aakre Tennø

  1. Knut Hauge
  2. Marianne Bugge
  3. Per Steinar Sviggum

Arbeiderpartiet:
Elin Hauge

  1. Morten Vigdal
  2. Anette Stegegjerdet Norberg
  3. Lars Jørgen Kjærvik

Leiar: Ivar Kvalen, Sp

Nestleiar: Elin Hauge, AP


Arbeidstakarrepresentantar valde for 2020-2023:
Grete Ulviksbakken                vara: Willy Vigdal
Svein Bjarne Steig                 vara: Elin Nina Fossheim