Kommunestyret har valt eit kontrollutval til å stå for det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Oppgåvene til kontrollutvalet er heimla i kommunelova § 23-1
Valt ved avtaleval. Valordninga betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for kvar politisk gruppe.

Medlemer: 
 
Kontrollutvalet 2019-2023
Namn Adresse Telefon E-post
Anne Lise Haukadal, SP Haukadal 93, 6876 Skjolden 7167262 anne.lise.haukadal@gmail.com
Anders Bolstad, AP Sandalunden 33, 6876 Skjolden 92612113  
Vivian Kvam, AP Hestnes 121, 6869 HAFSLO 91702391 vivian.kvam@gmail.com
Ernst Veum, H, KrF, Frp Solvivegen 3, 6869 HAFSLO 91847738 ernst.veum@hafslo.no
Kjetil Melheim, V Ekrevegen 89, 6873 MARIFJØRA 99440518 melheim@gmail.com
                      

 
Varamedlemer i rekkefølgje:
 
Namn Adresse Telefon E-post
Senterpartiet      
1. Trygve Lerum Sørsidevegen 1052, 6876 Skjolden 57685478  
2. Emma Nyløy Fortunsdalen 813, 6877 Fortun 95124157  
3. Kine Svori Jostedalsvegen 1614, 6871 Jostedal 47873705  
Arbeiderpartiet      
1. Eirik Hoem Mobakken 29, 6869 Hafslo 40203402  
2. Anne Marie Bolstad Vassvegen 12, 6876 Skjolden 41479983  
3. Øyvind Møller Lustravegen 567, 6869 Hafslo    
4. Laila Iren Røneid Sandvikvegen 65, 6868 Gaupne 90232593  
Høgre, KrF & Frp      
1. Erling Kåsine Røneidsvegen 104A, 6868 GAUPNE 91308533 Erlikaas@online.no
2. Thorleiv Hurthi Fet 8, 6873 MARIFJØRA 41915843 thhurthi@online.no
3. Britt Dagrunn Brugrand Hestnes 10, 6869 HAFSLO 41200683 brittbrugrand@icloud.com
Venstre      
1. Tordis Rauboti Øvrabø 91, 6879 Solvorn 95872295  
2. Steinar Bruheim Krundalen 259, 6871 Jostedal 99104426  
3. Jannike Skår Vetlevegen 18, 6879 SOLVORN    

 

 
 
 
Leiar: Anders Bolstad

Nestleiar: Ernst Veum

Sekretariat for kontrollutvalet:
Linn Terese Nyhamn Engvik,  i PwC.
Tlf.: 97 51 46 35
epost: linn.terese.engvik@pwc.com