Kommunestyret har valt eit kontrollutval til å stå for det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Oppgåvene til kontrollutvalet er heimla i kommunelova § 23-1
Valt ved avtaleval. Valordninga betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for kvar politisk gruppe.

 

Sekretariat for kontrollutvalet:
Kristine Lie,  i PwC.
Tlf.: 416 81 309
epost: kristine.lie@pwc.com

Medlemer: 
 
Kontrollutvalet 2023-2027
Namn Adresse Telefon  
Vivian Kvam, AP Hestnes 121, 6869 HAFSLO 91702391 epost
Eirik Hoem AP      
Kai Øystein Søvde SV Sandvikvegen 76 F, 6868 Gaupne  40242942 epost
Øyvind Tørvi H
Bakkingavegen 35A,6869 Hafslo
 
99269827 epost
Anne Lise Haukadal SP      
                      
Leiar: Vivan Kvam

Nestleiar: Øyvind Tørvi


Varamedlemer i rekkefølgje:
 
Namn Adresse Telefon  
Ap, V, SV
 
   
1. Steinar Bruheim V Krundalen 539, 6871 Jostedal 99104426 

 

2. Ine Jeanette Skjerven AP       
3. Magnus Snøtun V Jostedalsvegen 2614, 6871 Jostedal 40840875  
4. Laila Irene Røneid AP      
5. Øyvind Møller Ap       
H, Sp, FrP      
1. Tom Idar Kvam Sp Hafslovegen 437, 6869 HAFSLO 90933948 

epost

2. Trine Eide Sandvik H    

 

3. Per Jarle Molland H      

 

Kontrollutvalet 2023-27

Kontrollutvalet 2023-27. F.v. Kai Øystein Søvde, Vivian Kvam, Eirik Hoem, Anne Lise Haukadal, Øyvind Tørvi