Kommunestyret har valt styre for Lustrabadet KF

Ingar Norberg, Anja Fardal, Per Steinar Sviggum og Lindis Aannø Alme er valde inn i styret til det kommunale føretaket. Dei tilsette sin representant: Camilla Bruheim. Varamedlemer er Britt Dagrun Brugrand, Arne J Hauge og Hans Olav Sandvik. Ingar Norberg er vald til styreleiar og Anja Fardal til nestleiar.


Vedtektene til Lustrabadet KF. 
Forskrift om budsjett mv., Kommunale føretak.


Styremøte i Lustrabadet KF - Innkallingar og protokollar

Lustrabadet KF sine eigne nettsider