Medlem Vara
Senterpartiet: 
1. Ivar Kvalen
2. Marit Aakre Tennø
3. Knut Hauge
4. Marianne Bugge
1. Per Steinar Sviggum
2. Anja Irene Hilleren-Fåberg
3. Olav Høyheim Einan
4. Grethe Kristin Leirdal
5. Ole Martin Bakken 
6. Ann Kristin Sperle
Arbeiderpartiet
1. Elin Hauge
2. Morten Vigdal
1. Anette Stegegjerdet Nordberg
2. Lars Jørgen Kjærvik
3. Gunn Beate Thorsnes Lefdal
4. Kåre Hønsi
Høgre, KrF og FrP:
1. Geir Arve Sandvik
1. Beate Bondevik Lie
2. Bård Flattun Lilleeng

 


Leiar: Ivar Kvalen
Nestleiar: Marit Aakre Tennø
Valstyresekretariat: Anita Bjørk Ruud, 97648185. abr@luster.kommune.no