Møtekalender og saksdokument

Medlemene i formannskapet og næringsutvalet 2015-19:

Namn Adresse Tlf Epost
Ivar Kvalen, Sp, ordførar Hillestad 25, 6869 HAFSLO 95191829 ivar.kvalen@luster.kommune.no
Marit Aakre Tennø, Sp, varaordførar Haugåsen 5, 6871 JOSTEDAL 45471716 marit@nynorsk.no
Geir Paulsen, Sp Øvre Nes 17, 6875 HØYHEIMSVIK 90108179 gepauls2@online.no
Marianne Bugge, Sp Ornes 92, 6870 ORNES 91532784 mannemi73@gmail.com
Morten Johan Vigdal, Ap Haugåsen 3, 6871 JOSTEDAL 91797430 morten.vigdal@gmail.com
Elin Hauge, Ap Lustravegen 4320, 6876 SKJOLDEN 91361847 e-kollse@online.no
Geir Arve Sandvik, H   95933649 geir.a.sandvik@eurosko.no
 
Varamedlemene i formannskapet og næringsutvalet 2015-19:
Namn Adresse Tlf Epost
Senterpartiet og Venstre      
1. Jon Ove Lomheim, V Sætre, 6869 HAFSLO 91721076 jon.ove.lomheim@hafslo.no
2. Oddmund Hoel, Sp Krundalen, 6871 JOSTEDAL 97021194 oddmund@krundalen.no
3. Kjetil Hovland, Sp Lustravbegen 3301, 6868 GAUPNE 95800095 kjetil@digitaletikett.no
4. Kjersti Eikum Tang, Sp Tangvegen 8, 6869 HAFSLO 95230831 post@tang-hyttegrend.no
5. Anja Iren Hilleren, Sp Veitastrondvegen 2518, 6878 VEITASTROND 97153858 hilleren_as@hotmail.com
6. Knut Hauge, Sp Lustravegen 1036, 6869 HAFSLO 90697026 knuthauge@hotmail.com
7. Per Steinar Sviggum, Sp Gardavegen 11, 6868 GAUPNE 97147488 per.steinar.sviggum@tide.no
8. Emma Nyløy, Sp Drægni 37, 6877 FORTUN 95124157 emma@smedhaugen.com
9. Knut Stokkenes, Sp Bolstad, 6876 SKJOLDEN 90071796 kn-st@online.no
Arbeiderpartiet      
1. Odd Atle Stegegjerdet Røslebakkane 66, 6868 GAUPNE 99459374 odd.atle.stegegjerdet@hotmail.com
2. Karita Nes Hestnes 43, 6869 HAFSLO 48141645 karita.nes@hafslo.no
3. Anette Stegegjerdet Norberg Gardavegen 100, 6868 GAUPNE 97759069 anette.stegegjerdet@hotmail.com
4. Tor Bremer Krekavegen 105, 6869 HAFSLO 90891191 torbremer@gmail.com
Høgre, Kristeleg folkeparti og Framstegspartiet      
1. Torodd Urnes, Krf Fet 6, 6873 MARIFJØRA 95805565 tor-urn@online.no
2. Ernst Veum, Frp Solvivegen 3, 6869 HAFSLO 91847738 ernst.veum@hafslo.no
3. Ingar Norberg Fossøyane 81, 6871 JOSTEDAL 91308539 ingar@norberg.as

Protokoll frå val av formannskap med varamedlemer

 
Formannskapet 2015 - 2019.jpg
F.v: Geir Paulsen, Marianne Bugge, Geir Arve Sandvik, varaordførar Marit Aakre Tennø, ordførar Ivar Kvalen, Elin Hauge, Arne Johannessen
 
Formannskapet har fylgjande mynde:
  • Økonomiutval
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor tenestetilbod/definere nivå på tenestetilbod.
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor gjeldande driftsbudsjett.
  • Vurdere utvikling av dei ulike tenestetilboda.
  • Normaltgjere framlegg til vedtak i saker som skal til kommunestyret
  • Vedtaksmynde som klagenemnd.