Adresse: Øyagata 17, 6868 Gaupne

Leiar
Tone Kjærvik Kveane
Tlf: 57685713
Mob: 91807550
Epost

Fagleiar
Henriette Sandvik
Tlf: 57685714
Epost

Vakttelefonar:
heimesjukepleie 57685703
omsorgsplassar 57685710
KA 57685711/18


Tilbyr

  • Omsorgsplassar med heildøgnstenester
  • Korttidsavdeling (KA) med øyeblikkeleg - hjelp senger
  • Omsorgsbustadar