Rådet skal vera eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som vedkjem dei funksjonshemma sine behov og interesser. Rådet skal arbeida for størst mogeleg grad av integrering av funksjonshemma på alle område, og for full likestilling for dei funksjonshemma i Luster kommune.

 

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2016-19
Medlemer: Varamedlemer i rekkefølge:
Anne Marie Bolstad, Skjolden 1. Laila Irene Røneid, Gaupne
Olav Moe, Indre Hafslo 2. Svanhild Smedegård Kroken, Kroken
Else Karin Øvrebø, Indre Hafslo 3. Ingeborg Nybø, Gaupne
Medlem frå kommunestyret: Personleg varamedlem:
Gunn Beate Thorsnes Lefdal Kjersti Eikum Tang

Leiar:  Anne Marie Bolstad, Skjolden
Nest leiar: Olav Moe, Indre Hafslo
 

Vedtekter 

Møtekalender, saksdokument og protokollar